Driftsstatus

Serverstatus Domene.no


Ingen feilmeldinger eksisterer

Gjennomsnittlig oppetid:
Siste dag: 100%
7 dager: 99.99%
30 dager: 99.99%

21st Oct 2021