Driftsstatus

Serverstatus Domene.no


Alle systemer er oppe

Gjennomsnittlig oppetid:
Siste dag: 100%
7 dager: 99.99%
30 dager: 99.99%

16th Jul 2024