Nettsted hos noen andre - epost virker ikke lenger

Hvis tjenester som epost / webmail eller kontrollpanel hos oss slutter å virke etter du har endret navntjeneren din til noen andres som f.eks Wix, Weebly eller Wordpress er det fordi all trafikken til ditt domene går nå via noen andre sine servere og ikke via Domene AS sine.

For å få tjenester opp og gå igjen må du peke den aktuelle trafikken tilbake til Domene AS ved å legge til noen DNS poster hos tredjeparten du benytter.

Trenger du hjelp til dette hos tredjeparten må du kontakte deres support.  Domene AS har ingen tilgang på deres systemer. 

Her er lenker til supportsidene til noen av de mest populære tredjepartene:
WIX for CNAME eller MX.
Wordpress.com for CNAME og MX.
Weebly for CNAME og MX.

Skulle du ikke klare dette selv så se nederst på denne siden for forslag til en epost du kan sende til support hos tredjeparten.

Du vil trenge å vite ditt servernavn før du fortsetter. 

Alle DNS poster kan deles i "Typer".  De vanligste er: A record, CNAME, TXT og MX.  For å få webmail, kontrollpanel og epost til å virke må 2 CNAME og en MX record legges til eller endres hos tredjeparten.  SPF bør også legges til for å sikre seg mot leveringsproblemer i etterkant.

Merk:  Du kan ikke ha flere like poster, det vil skape konflikt.  Dvs. du kan ikke ha 2 poster av samme "Type" med samme "Navn".  Da vil en eksisterende post måtte redigeres istedenfor at en ny legges til.

Følgende 4 poster må inn i DNS styringen hos tredjeparten:

Webmail

Type: CNAME
Navn: webmail
TTL: 14400
Record/mål: <servernavn>

Kontrollpanel

Type: CNAME
Navn: cpanel
TTL: 14400
Record/mål: <servernavn>

Epost

Type: MX
TTL: 14400
Prioritet: 0
Record/Mål: <servernavn>

SPF

SPF er en TXT post som bør kopieres fra "Zone Editor" i kontrollpanelet dit. Posten starter med "v=spf1".  Slik finner du "Zone Editor".

 

MERK:  Du vil måtte bruke <servernavn> som inn og utgående tjener i epostoppsettet ditt i f.eks Outlook.

Alle slike DNS endringer kan ta opp til 24 timer før det virker ordentlig.


Forslag til epost til support hos engelsktalende tredjepart.

Finn ditt servernavn her.  Så fyller du inn det i de aktuelle <servernavn> feltene nedenfor og klipper og limer hele teksten inn i en epost til support til tredjeparten.

Hello,

I am a customer of yours using your DNS servers, but I would like to also use some services with my domain provider.  Could you please enter/edit the following DNS records for me:

Type: CNAME
Name: cpanel
TTL: 14400
Record: <servernavn>

Type: CNAME
Name: webmail
TTL: 14400
Record: <servernavn>

Type: MX
TTL: 14400
Priority: 0
Record: <servernavn>

I would also appreciate if you can update my SPF record to reflect the server in the MX entry.

Thank you very much for your help.

Relaterte artikler

Generelle epost innstillinger

Epost innstillinger generelt Alle enheter, PC, Mac, alle telefoner og nettbrett, benytter den...

Hva er POP3?

Hente epost fra mailserver med pop3  POP3 er en av to  måter (protokoller) å hente epost fra...

Hva er IMAP?

IMAP er en måte å hente epost på IMAP er en av 2 måter å hente epost på.  Den andre er POP3.Når...

Servernavnet eposttrafikk

Servernavnet for inn og utgående epost? Inn (POP3 eller IMAP) og utgående (SMTP) tjenernavn for...

Jeg får mottatt, men ikke sendt epost

Jeg mottar, men får ikke sendt epost Får du inn epost, men ikke får sendt har du nok glemt å...