Personvernserklæring

Domene AS tar ditt personvern og sikkerhet på alvor. Alle personopplysninger samles inn, lagres og behandles i henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15, personopplysningsforskriftens kapittel 2 og EU-forordningen General Data Protection Regulation.


Databehandleren i denne avtalen er Domene AS, org. nummer 880478982. Kontaktinformasjonen vår finner du på https://www.domene.no/kontakt. Behandlingsansvarlig er deg, kunden.

  • 1 - Hva slags informasjon samler vi inn

  • Det er 2 katagorier av informasjon som samles inn av oss.

  • 1.1.1 - Data levert av behandlingsansvarlig ved kunderegistrering.

Dette er data levert av behandlingsansvarlig til databehandleren til bruk i interne systemer som behandler domeneregistreringer og fakturering. Herunder ligger det navn, firmanavn, PID eller org nummer, telefonnummer, epostadresse og postadresse. I tillegg logges IP adressen som benyttes ved registrering av ett kundeforhold eller ved bestilling av en ny tjeneste. Deler av den samme dataen oppgis til våre samarbeidspartnere for å kunne gjennomføre en domeneregistrering eller for inndrivning av innkassokrav. Dette er navn, epostadresse, postadresse, og PID eller org nummer for bedrifter. Ingen kreditkortinformasjon blir lagret hos oss.


1.1.2 - Automatisk innsamlet data ved bruk av tjenester.

Ved bruk av Domene AS sine tjenester og servere er det en del data som blir automatisk logget. Dette gjelder kommunikasjon med vår supportavdeling enten via epost eller ticket systemet. Det gjelder dato, klokkeslett og IP adresser som benyttes til å logge inn i kontrollpanel eller sende/motta epost tjenester og som figurerer i webserverlogger og i sikkerhetslogger. Fakturahistorikk blir lagret på alle kunder. Det lagres også besøk på vår egen nettside via cookies som inneholder språkinnstillinger og sesjonsdata til innloggede kunder.

1.2 - Hvorfor samler vi personopplysninger og hva brukes det til

For å kunne opprettholde ett kundeforhold med kunden er vi nødt til å lagre informasjonen fra punkt 1.1.1 for å kunne identifisere kunden som juridisk kontakt for å oppfylle kravene til domenepolitikken til de forskjellige toppnivå domenene. Eierskapet av ett domenenavn skal alltid kunne spores for å unngå uønskede elementer og kriminell aktivitet, samt for å kunne løse evt. domenetvister. Kontaktinformasjon av domeneeiere vil dermed også publiseres i WHOIS databasen for det aktuelle domenenavnet. Vi benytter også den samme informasjonen i vår egne interne systemer for fakturerering og support. Uten samtykke til denne datainnsamlingen vil det være umulig for oss å levere noen tjenester og vi vil måtte avslutte kundeforholdet.

Den automatisk innsamlede dataen fra punkt 1.1.2 benyttes kun av Domene AS for å drifte og levere tjenester som behandlingsansvarlig har en avtale om med oss. Vi bruker informasjonen til å sikre tjenester og stabil drift. Informasjonen benyttes også til å videreutvikle tjenester og identifisere sikkerhetstrussler. Denne informasjonen blir aldri delt med en tredjepart uten en rettslig kjennelse. Informasjonen blir aldri solgt videre for å tilrettelegge for reklame eller annen markedsføring.

1.3 - Behandlingsanvarligs (kundens) plikter og innsyn.

På https://www.domene.no/login/ kan du logge på din kundeweb hos Domene AS og se de registrerte opplysningene om deg i kategori 1.1.1 til enhver tid. Her kan informasjonen endres av behandlingsansvarlig om nødvendig. Behandlingsansvarlig plikter å opplyse om korrekt, verifiserbar og ekte informasjon her og å holde den oppdatert til enhver tid. Her kan du også reservere deg mot SMS påminnelser rundt fakturering.

1.4 - Hvem deler vi informasjonen med.

Vi deler kun den informasjonen som er nødvendig for å kunne levere tjenestene vil tilbyr. Det gjelder informasjonen i punkt 1.1.1 som vi deler med våre pålitelige samarbeidspartnere. Alle våre underleverandører er underlagt de samme strenge reglene for personvern og databehandling som vi er. Tjenester som er avhengig av denne informasjonsdelingen er registrering av domenenavn, prosessering av online betaling og inkassodrift. Vi vil også dele kontaktinformasjon med politi eller andre myndigheter når en rettslig kjennelse eller eller beslagsbestuttning foreligger.

Domene AS selger aldri noe informasjon, hverken fra punkt 1.1.1 eller 1.1.2 til en tredjepart under noen omstendigheter. All informasjon som videresendes er helt nødvendig for driften av tjenestene våre.

1.5 - Utlevering av data utenfor EU/EØS.

Deling av data i forbeindelse med internasjonale domenenavn kan innebære sending av informasjon utenfor EU/EØS. I disse tilfellene vil alltid informasjonen som oversendes være kryptert med TLS og ikke mulig å lytte til av uvedkommne. Internasjonale aktører vi samarbeider med er også underlagt den samme personvernsloven som oss.

1.6 - Behandlig av data generert via behandligsansvarligs bruk av tjenester.

Denne avtalen dekker ikke informasjon som behandlingsansvarlig selv genererer via bruk av tjenester levert av Domene AS. Dvs at informasjon som publiseres på nettsteder av behandlingsansvarlig, eller som sendes i epost med en tjeneste levert av Domene AS ikke er dekket. Her står behandlingsansvarlig selv ansvarlig for å følge de gjeldende lover og regler til enhver tid.

1.7 - Aldersgrense

Våre tjenester er forbeholdt de over 18 år. Skulle du mistenke at noen under 18 år er i vår kundedatabase ber vi deg ta kontakt.

1.8 - Hvor lenge lagres personinformasjonen.

I henhold til personvernloven og regnskapsloven lagres personopplysninger i denne avtalen i 3 år etter avsluttet kundeforhold. Informasjon rundt fakturering og betaling beholdes i 5 år.

1.9 - Klager og krav om sletting

Du har alltid rett til å klage hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger er lovstridig. Da kan du kontakte Datatilsynet. Du har også rett til å begjære kontaktinformasjonen din slettet fra alle våre systemer. En slik begjæring vil etterkommes innen rimlig tid og det vil leveres en bekreftelse på slettingen. Merk at ved en slik begjæring vil alle tjenester Domene AS leveres stoppes til den aktuelle kunden. Det vil kun beholdes data som er nødvendig for å overholde regnskapsloven.