Feilmeldinger

- og feilkoder i Outlook

Her er en oversikt over vanlige feilmeldinger og feilkoder som kan oppstå i Outlook ved sending eller mottak av epost.

--------------------------------------------------------------------------------
Det oppstod en feil under pålogging til e-postserveren
Feilkoder: 0x800CCC92
Feilmelding:
Det oppstod en feil under pålogging til e-postserveren. Passordet ditt ble ikke godkjent. Konto: ’mail.hjemmeside.com’, Server: ’mail.hjemmeside.com’, Protokoll: POP3: Svar fra server: ’ERR Password supplied for ”post@hjemmeside.com” is incorrect.’, Port 110, Sikker [SSL]: Nei, Serverfeil 0x8000CCC90, Feilkode: 0x800CCC92.
Løsning:

Denne kommer av feil passord

Les igjennom vår sjekkliste for mottak og sending av epost.

--------------------------------------------------------------------------------
553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts
Feilkoder: 553, 0x800CCC79
Feilmelding:
"The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was ''. Subject '', Account: '', Server: '', Protocol: SMTP, Server Response: '553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)', Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 553, Error Number: 0x800CCC79.
Løsning:

Denne kommer når man prøver å sende epost til ett ikke godkjent domene, gjerne ett domene assosiert med spam utsendinger

--------------------------------------------------------------------------------
550 Relaying Denied / Relay access denied
Feilkoder: 550, 0x800CCC79
Feilmelding:
The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was ''. Subject: '', Account: '', Server: '', Protocol: SMTP, Server Response: '550 ... Relaying Denied', Port: 25, Secure (SSL): No, Server Error: 550, Error Number: 0x800CCC79.
Løsning:

Denne kommer når du prøver å bruke en utgående (SMTP) server som ikke godkjenner ditt domene. Bruk din egen mail.hjemmeside.com.

--------------------------------------------------------------------------------
Finner ikke serveren
Feilkoder: 0x800ccc0d
Feilmelding:
Finner ikke serveren. (Konto:kontonavn, POP-server:'servernavn', feilnummer: 0x800ccc0d)
Løsning:

Denne kommer når du har feil servernavn, det skal være mail.hjemmeside.com, f.eks. mail.vg.no hvis du eier vg.no

--------------------------------------------------------------------------------
Sende og motta rapporterte feilen (0x800ccc0f)
Feilkoder: 0x800ccc0f
Feilmelding:
Oppgave 'servernavn- Sende og motta' rapporterte feilen (0x800ccc0f): Tilkoblingen til serveren ble avbrutt. Hvis dette problemet vedvarer, kontakter du serveradministratoren eller Internett-leverandøren.
Løsning:

Denne kan komme av internet problemer på din side, prøv igjen senere etter du har verifisert at du har kontakt med internet. Sjekk at du bruker riktig servernavn mail.hjemmeside.com

--------------------------------------------------------------------------------
Serveren har uventet brutt tilkoblingen
Feilkoder: 0x800ccc0f
Feilmelding:
Mulige årsaker til dette kan være serverproblemer, nettverksproblemer eller en lang periode uten aktivitet. Konto. kontonavn, Server: 'servernavn', Protokoll: POP3, Serversvar: '+OK', Port: 110, Sikker (SSL): N0, Feilnummer: 0x800ccc0f
Løsning:

Denne kan komme hvis epostprosessen henger hos deg eller på serveren. Avbryt forsøket, verifiser at du er koblet mot internet og prøv igjen.

--------------------------------------------------------------------------------
Sende og motta rapporterte feilen (0x80042109)
Feilkoder: 0x80042109
Feilmelding:
Oppgave 'SMTP-servernavn- Sende og motta' rapporterte feilen (0x80042109): Outlook kan ikke koble til serveren for utgående e-post (SMTP). Hvis du får denne meldingen flere ganger, kontakter du serveradministratoren eller Internett-leverandøren (ISP).
Løsning:

Denne kan komme av internet problemer på din side, prøv igjen senere etter du har verifisert at du har kontakt med internet. Sjekk at du bruker riktig servernavn mail.hjemmeside.com

--------------------------------------------------------------------------------
Operasjonen ble tidsavbrutt
Feilkoder: 0x8004210a
Feilmelding:
Operasjonen ble tidsavbrutt mens den ventet på svar fra serveren for mottak (POP) 0x8004210a
Løsning:

Denne kan komme hvis epostprosessen henger hos deg eller på serveren. Avbryt forsøket, verifiser at du er koblet mot internet og prøv igjen.

--------------------------------------------------------------------------------
Det oppstod et tidsavbrudd
Feilkoder: 0x800ccc19
Feilmelding:
Det oppstod et tidsavbrudd under kommunikasjon med serveren 0x800ccc19.
Løsning:

Denne kan komme hvis epostprosessen henger hos deg eller på serveren. Avbryt forsøket, verifiser at du er koblet mot internet og prøv igjen.