Slik setter du opp mailkonto i Eudora

1. Velg Tools på meny, velg deretter Options....

2. Skriv inn følgende informasjon:
-Ditt fulle navn (Real name)
-Din mailadresse (Return address)
-Innkommende mailserver (Mail server (incoming)). Har du domenet www.vg.no, er innkommende mailserver mail.hjemmeside.com.
-Brukernavn/kontonavn (Login name). Dette er HELE mailadressen.
-Utgående mailserver (SMTP server (outgoing)). Her bruker du det samme som inngående, mail.hjemmeside.com
Allow authentication kan gjerne være merket.

3. Dett var dett! Nå er det bare å klikke på ikonet Check mail når du skal sjekke mail. Da får du spørsmål om å taste inn passord til mailkontoen.