iMail server

Vi har oppgraderte for flere år siden en del av våre eldre kunder til ett nytt og sikrere kontrollpanel for at din data og epost skal trygges.

Dette gjør at en utdatert metode å sende brukernavn og passord på som noen Mac maskiner med iMail benytter har sluttet å virke.

Får du en feilmelding som på slutten nevner «APOP» vil følgende løse problemet ditt.

Mailserver for SMB

Har du flere kontoer, velg den du har problemer med, velg fanen «Advanced» eller «Avansert» og endre verdien der fra «APOP» til «Password» eller «Passord».

Så kan du lagre endringene ved å trykke på den lille rød knappen øverst i venstre hjørne. Da virker eposten din igjen og er sikrere enn før.

Sikkerheten dette gir har vært standard hos Domene AS i mange år og skal ikke måtte konfigureres lengre på moderne klienter.