Hvordan gjør jeg DNS-endringer?

I kundewebben har vi et enkelt kontrollpanel for endring av DNS. Der kan du:
- sette opp ubegrenset antall subdomener kostnadsfritt
- legge til, slette eller endre eksisterende subdomener, A-records, CNAMEs og MX-records

Å konfigurere egne records i DNS for ditt domene kan være hensiktsmessig om du selv skal drifte epost eller webhotell på egen server, eller om andre enn Domene.no  skal drifte disse tjenestene.

Eksempel på endring av MX-record (mailpeker):

Du har domenenavnet domene.no. Du ønsker å peke ditt domene til en annen epostserver. Slik gjør du:
Fjern eksisterende MX-records ved å klikke på søppelbøtte-ikonet ved siden av linjene det står "MX" i for å fjerne gamle instillinger. Klikk "Add DNS MX Record". Skriv hostnavn for den nye mailserveren (f.eks. mail.vg.no) i "Data". Skriv inn 10 i "Priority". Deretter klikker du "Submit".

Da vil du se at det er opprettet en ny MX-record (mailpeker) for ditt domene.

Eksempel på endring av A-record (web/http-peker):

Du har domenenavnet domene.no. Du ønsker å peke ditt domene til en annen webserver. Slik gjør du:
Klikk på søppelbøtte-ikonet på linjene under "A-Records", for å fjerne de gamle instillingene. Klikk på "Add DNS A Record" og sett inn IP-adressen til den nye webserveren (eksempelvis 195.159.94.218) i "Data" feltet. Klikk "Submit". Når du har gjort dette på alle A-records ser du at du har satt opp ny webpeker for ditt domene.

Merk at endringer du gjør i DNS vil oppdateres/fungere på nettet innen maks 4 timer.

PS: DNS-endringer bør kun utføres av erfarne brukere! Kontakt oss gjerne dersom du er usikker.