ASP.NET 2.0

ASP.NET 2.0 er Microsofts siste generasjon av Microsofts "Active Server Pages" teknologi. Både ASP og ASP.NET 2.0 brukes blant annet av webdesignere for å lage dynamiske, database-drevne websider. ASP.NET 2.0 er forskjellig fra sin forløper ASP på to viktige felt:

- Man kan kode sidene i kompilerte språk som VB,C++,C# og Perl
- Kan benytte "code-behind" moduler, slik at man kan skille helt mellom kode og selve designet av sidene

Asp vs Asp.net

Man kan uten videre mikse ASP.NET 2.0, ASP og andre typer sider på ett og samme webområde, så lenge webserveren har støtte for programmeringsspråkene. ASP.NET 2.0-filer kjennes igjen ved at filendelsen er .aspx.