ASP - Active Server Pages

Active Server Pages (ASP) er et server-side scripting-miljø som man kan bruke for å bygge interaktive web-sider og kraftige web-applikasjoner på Windows webservere. Når serveren mottar en forespørsel etter en ASP-fil, prosesserer den server-side scripts (scripts som blir kjørt på serveren) som ligger i filen, for så å bygge den siden som skal sendes til browseren. I tillegg til å inneholde server-side scripts, kan ASP-filer også inneholde HTML (inkludert client-side scripts) samt kalle komponenter (som er registrert på serveren) for å utføre forskjellige oppgaver, f.eks. å koble seg til en database. Scriptspråket som benyttes i ASP-filer er enten JScript eller VBScript.

Hva er egentlig ASP?

 • ASP er basert på Microsoft-teknologi
 • ASP står for Active Server Pages
 • ASP er et program som kjøres i IIS
 • IIS står for Internet Information Server
 • IIS kommer som en gratis komponent med Windows 2000/2003 server
 • En ASP-fil
 • En ASP-fil er det samme som en HTML-fil
 • En ASP-fil kan inneholde tekst, HTML, XML og scripts
 • Scripts i en ASP-fil kan kjøres fra serveren
 • En ASP-fil har endelse ".asp"

  Domene.no har automatisk støtte for ASP på Windows webservere, uten tillegg i prisen.