DSN-less connection Windows server

Du bruker denne koden for å benytte DSN-less connection til en Access-database på en Windows-server. Dette gjør at du ikke trenger å sette opp en ordinær DSN-kobling.

"DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("..\db\database.mdb")

(Eksempelet ovenfor forutsetter at din database ligger i db-mappen på ditt webhotell)