PHP støtte

PHP Hypertext Preprocessor

PHP er en forkortelse for PHP Hypertext Preprocessor. PHP er et server-side script. Det vil si at koden ligger på serveren og blir kjørt derfra. Når en bruker kommer og ser din nettside, vil han ikke se kildekoden, men den html-teksten som PHP-koden genererer.

PHP er et nyttig verktøy til å lage dynamiske websider. HTML har ikke muligheten til dette. Med PHP kan du programmere mot databaser, filer, xml, og en hel del mer. PHP er nyttig fordi du kan med litt jobb oppdatere siden din via nettleseren. PHP kan brukes til det HTML ikke klarer. For eksempel forum, nyhetsscript, brukersystem med mer.

PHP benyttes ofte sammen med databaseverktøyet MySQL for å lagre data i databaser i sammenheng med mange moderne applikasjoner som diskusjonsforum, Joomla og Wordpress.

PHP kommer som standard på alle SMALL webhotell og større hos Domene AS