Webhotell på Windows server

Du må si ifra spesielt hvis du trenger ett Windows webhotell. Dersom du trenger noe av det følgende er det en nødvendighet:

  • ASP-script
  • Frontpage Server Extensions
  • ASP.NET-script
  • Access-database