Epost innstillinger generelt

Alle enheter, PC, Mac, alle telefoner og nettbrett, benytter den samme informasjonen for å koble seg til en epostadresse.

Noen av de mest populære måtene å benytte epost på er f.eks i Outlook

For Mac er det ofte programmet Mail som brukes. 

Du kan også sette opp adressen din på alle slags telefoner som f.eks en iPhone.

Alle disse benytter den samme informasjonen for å sette opp kontoen, som du finner nedenfor.

Hvis du har et valg om å sette opp en Gmail, Exchange, Hotmail e.l. konto skal du alltid velge "Annen" eller "POP/IMAP" før du går videre.  Det er gjerne det nederst valget.

Du vil trenge:
1. Brukernavn og passord for BÅDE inn og utgående epost.  De er alltid det samme og det er ikke valgfritt å sette opp for utgående epost.
2. Velge om du vil benytte IMAP eller POP3 for å hente epost.
3. Inn og utgående tjenernavn.  Igjen er de alltid like for ett domene.
4. Velge SSL av eller på for både inn og utgående. Alle Domene AS sine kunder får ett gratis SSL sertifikat ved domeneregistrering som krypterer trafikken din og holder den privat.
5. Korrekt portnummer for inn og utgående med/uten SSL kommende ann på hva du har valgt.

Ønsker du å lese epost via en nettleser (Webmail) kan det gjøres via https://webmail.<ditt domenenavn> f.eks https://webmail.hjemmeside.com

****************************

Innstillinger for epost MED SSL (anbefalt):

Brukernavn:  hele epostadressen du setter opp

Passord:
  Lagde du selv når epostadressen ble opprettet i kontrollpanelet til domenenavnet.  Husker du det ikke må det byttes i kundewebben.

Innkommende tjener: mail.<ditt domenenavn> f.eks mail.eksempeldomene.no
Innkommende port med IMAP: 993
Innkommende port med POP3: 995

Utgående tjener: mail.<ditt domenenavn> f.eks mail.eksempeldomene.no
Utgående port (SMTP): 465

NB! Utgående tjener krever samme brukernavn og passord som inngående.  Dette er ikke valgfritt.  Du finner ofte innstillingen for å legge til brukernavn/passord til utgående (SMTP) under "Flere Innstillinger", "SMTP Tjener", "Rediger SMTP Tjenerliste" e.l.

****************************

Innstillinger for epost UTEN SSL:

Brukernavn:  hele epostadressen du setter opp

Passord:
  Lagde du selv når epostadressen ble opprettet i kontrollpanelet.  Husker du det ikke må det byttes i kontrollpanelet.

Innkommende tjener: mail.<ditt domenenavn> f.eks mail.eksempeldomene.no
Innkommende port med IMAP: 143
Innkommende port med POP3: 110

Utgående tjener: mail.<ditt domenenavn> f.eks mail.eksempeldomene.no
Utgående port (SMTP): 587

NB! Utgående tjener krever samme brukernavn og passord som inngående.  Dette er ikke valgfritt.  Du finner ofte innstillingen for å legge til brukernavn/passord til utgående (SMTP) under "Flere Innstillinger", "SMTP Tjener", "Rediger SMTP Tjenerliste" e.l.

Detaljer om alle disse innstillingene finner du også i kontrollpanelet til domenet ditt under "Epostkontoer" og "Set Up Mail Client".  Her kan du også konfigurere en enhet automatisk.

Stikkord: servernavn, epostoppsett, registrering

Relaterte artikler

Hva er POP3?

Hente epost fra mailserver med pop3  POP3 er en av to  måter (protokoller) å hente epost fra...

Hva er IMAP?

IMAP er en måte å hente epost på IMAP er en av 2 måter å hente epost på.  Den andre er POP3.Når...

Servernavnet eposttrafikk

Servernavnet for inn og utgående epost? Inn (POP3 eller IMAP) og utgående (SMTP) tjenernavn for...

Hva er SMTP?

SMTP er funksjonen som sender epost SMTP innstillinger er synonyme med utgående...

Hvordan sette opp epost i Outlook

Slik setter du opp epostkonto med SSL i Outlook 1. Åpne din versjon av Outlook.  Trykk på «Fil»...