Avtalebetingelser

Brukerbetingelser

Avtalebetingelser eller brukerbetingelser finner du alltid nederst på våre hjemmesider under "betingelser". Du vil også alltid ha en link til betingelsene på nettbutikksiden der du foretar domeneregistreringer og kjøp av webrelaterte produkter. På "checkout" siden må betingelsene alltid krysses av for lest og akseptert for at en skal kunne gjennomføre kjøpet.

 

 


Tilbake til forsiden | support | Spørsmål og Svar