Endre domenets navnetjenere

Navntjenere er de datamaskinene som bestemmer hvor trafikken til domenenavnet ditt skal gå.  Som standard vil alle endringer som gjøres i DNS innstillingene hos oss oppdatere våre navntjenere og hvor de peker trafikken din.

Hvorfor bytte navntjenere

Det kan hende du skal ha nettsider eller epost driftet av noen andre enn Domene AS.  Da vil de i noen tilfeller opplyse om at de ønsker at du skal bytte navntjenere til deres servere slik at de har kontroll på trafikken til domenenavnet ditt.  Det er flere måter å peke trafikk på og å bytte navntjenere er ikke alltid den mest hennsiktsmessige.  Ta kontakt med oss hvis du er usikker.

Hvordan endre navntjenere

Du endrer navntjenere i kundewebben din.  Du kan lese mer om å endre domenets navntjenere på supportsidene våre.

Viktig å huske når du endrer navntjenere

I de fleste tilfeller må domenenavnet ditt eksistere på de ny navntjenerene dine først.  Det vil si at den som eier de nye navntjenerene må ha satt opp domenet ditt ferdig på sine servere før vi får lov til å bytte.  Når byttet er gjort kan det ta flere timer før du ser endringen.  Opp til 48 timer hvis du bytter til utenlandske aktører sine tjenere.  Når endringer er gjort går all trafikk til domenet ditt gjennom den nye aktøren sine navntjenere.

Du bør også vite at når trafikk pekes vekk fra Domene AS sine navntjenere kan det hende at tjenester som epost f.eks som du har gjennom Domene AS slutter å virke hvis ikke de nye navntjenerene peker trafikken tilbake til oss.  Ta kontakt med oss hvis du er usikker på konsekvensene.